buy prednisone

Zamek Królewski:

W pierwszej połowie XIII wieku na mons castrensis (górze zamkowej) powstała najprawdopodobniej pierwsza budowla wzniesiona przez Przemysła I, która dała początek budowie zamku – była to wieża mieszkalna. Świadczyć o tym mogą dokumenty zachowane z tamtych czasów, takie jak zaślubiny siostry Przemysła – Salomei z księciem głogowskim Konradem czy ślub kolejnej siostry księcia – Eufemii. W 1274 roku zapoczątkowano budowę nowego gmachu, zaś pierwsze wzmianki o zamku zawarł w swojej kronice Janko z Czarnkowa w roku 1383. Przez kolejne dziesiątki lat w zamku niejednokrotnie dochodziło do zmiany urzędujących tam osób. Poczynając od prekursora budowy całego gmachu – Przemysła I, poprzez jego syna Przemysła II czy Władysława Łokietka. Następnie zamek pełnił funkcję rezydencji Kazimierza Wielkiego, znanego ze swego zamiłowania do architektury i wznoszenia nowych budowli. Wówczas ukończono proces budowy warowni.

Idąc śladem swoich poprzedników, wielu późniejszych władców urządzało na zamku wesela, zjazdy królewskie czy pogrzeby. Jedną z ważniejszych uroczystości jaka miała miejsce w poznańskiej siedzibie był hołd wielkiego mistrza krzyżackiego Hansa von Tieffen, który przyjął od niego Jan Olbracht. Miało to miejsce 29 maja 1493 roku.

W roku 1703 Poznań został zajęty przez Szwedów, co doprowadziło do poważnych zniszczeń głównego gmachu oraz wieży. Sporą część udało się odbudować, lecz ze względów historycznych Zamek Królewski jeszcze niejednokrotnie w późniejszym terminie był miejscem walk i bitew. Ostatnie poważne zniszczenia miały miejsce w roku 1945 podczas walk o Poznań. Jedyne co pozostało, to mury i część dawnej oficyny, dlatego po zakończenia II wojny zaczęto odbudowę.

Obecnie powołano Społeczny Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, który dąży do całkowitej odbudowy zamku. Rozpisany został konkurs na projekt nowej budowli, wyłoniono zwycięzcę i teraz tylko czas zweryfikuje plany organizatorów tego przedsięwzięcia.

O zamku:

 • pozostałość zamku znajduje się niewielkim wzniesieniu, nazywanym Górą Przemysła (używana jest również nazwa Góra Przemysława)
 • W 1295 r. odbyła się koronacja Przemysła II (królestwo tworzyła tylko Wielkopolska i Pomorze)
 • do czasu zamachu na władcę, zamek był siedzibą króla
 • w 1341 r. Kazimierz Wielki poślubił tu księżniczkę heską Adelajdę
 • zamek był wspaniałą rezydencją, po pożarach i wojnach, nigdy nie odzyskał świetności
 • w 1783 r. pozostałości budowli odrestaurowano w stylu klasycystycznym
 • po wojnie tylko jedną część zamku została odbudowana
 • dziś prosty w formie budynek mieści Muzeum Sztuk Użytkowych

Zamek Królewski w Poznaniu

Kościół św. Antoniego Padewskiego i klasztor Ojców Franciszkanów:

 • zabudowania wzniesione zostały w latach 1668-1698 (kościół) i 1671-1674 (klasztor)
 • znajdują się u stóp Góry Przemysła
 • budowniczymi byli Jerzy Catenazzi i Jan Koński
 • kościół jest sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania
 • klasztor spłonął w 1728 r., odbudowywano go przez 21 lat
 • w 1832 r. władze pruskie przekazały klasztor niemieckim katolikom
 • w 1912 r. dwa skrzydła klasztoru zostały zastąpione neobarokowymi zabudowaniami, dziś przy ulicy Paderewskiego, mieszczą się tu luksusowe sklepy
 • w okresie międzywojennym Franciszkanie wrócili do klasztoru
 • kościół został wyremontowany po zniszczeniach wojennych
 • z dawnego klasztoru do dzisiaj istnieje tylko północne szkrzydło przy ulicy Franciszkańskiej
 • we wnętrzu odnajdziemy bogatą dekoracją stiukową i polichromie z wyobrażeniem scen z życia św. Franciszka i św. Antoniego Padewskiego z 1702 r.
 • wnętrze jest częściowo odtworzone po zniszczeniach wojennych
 • warto zobaczyć ołtarz główny i ołtarz w kaplicy Matki Boskiej oraz dwurzędowe stalle w prezbiterium
 • w złoconym ołtarzu głównym znajduje się obraz Wizja św. Antoniego, wykonany przez Adama Swacha
 • w podziemiach klasztoru Franciszkanów mieści się oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

klasztor franciszkanów w Poznaniuklasztor franciszkanów w Poznaniuklasztor franciszkanów w Poznaniu

Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa:

 • zbudowany na początku XVIII w., według projektu Jana Catenazziego
 • wzniesony przez karmelitów trzewiczkowych z klasztoru Bożego Ciała
 • wnętrza utrzymane są w stylu późnobarokowym
 • polichromie wykonał w 1736 r. malarz i freskant, franciszkanin Adam Swach
 • pod chórem stoi rzeźba – ludowy Chrystus Frasobliwy
 • południową ścianę zdobi rewniana polichromowana późnogotycka rzeźba Opłakiwanie
 • kościół jest uznawanym przez władze kościelne Sanktuarium Pańskim

kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu

Kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych:

 • kościół powstał w XIII w.
 • w początkach XIV w. przy kościele zbudowano budynki klasztoru Dominikanek
 • W 1365 r. kościół otrzymał nowego patrona, św. Katarzynę Aleksandryjską, a dominikanki nazywano popularnie „katarzynkami”
 • niszczony pożarami kościół był kilkakrotnie przebudowywany
 • w 1798 r. rząd pruski skasował klasztor
 • w XIX w. kościół i klasztor stały się magazynami wojskowymi
 • od 1926 r. kościół i klasztor jest siedzibą Salezjańskiego Domu Zakonnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
 • II wojnę światową budynki przetrwały bez zniszczeń
 • kościół ma gotycką bryłę
 • warto zwiedzić wnętrze z neobarokowym ołtarzem głównym
 • na ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Przeczytaj również:
Ratusz w Poznaniu.
Zwiedzanie Poznania – kamieniczki budników.
Zabytki Poznania – Kolegiata farna.
Poznań atrakcje – Biblioteka Raczyńskich.
Poznań przewodnik – Plac Wolności.
Atrakcje Poznania – Zamek Cesarski.