zithromax online

Ratusz w Poznaniu:

Według wielu zarówno jeden z najpiękniejszych, jak i najcenniejszych zabytków architektury renesansu. Jedno z pierwszych miejsc, które kojarzy się z miastem, nie wspominając już o słynnych nie tylko na całą Polskę „koziołków poznańskich”. Obecnie z wieży Ratusza odgrywany jest hejnał Poznania, a pierwsze wzmianki o owej budowli datowane są na rok 1310.

W pierwotnej wersji gotycki ratusz zbudowano najpewniej na przełomie XIII i XIV wieku, lecz w wyniku pożaru spłonął on doszczętnie w 1536 roku. Został przebudowany w latach 1550-1560 przez włoskiego architekta Jana Baptysta Quadro. Od tamtej pory (z małymi zmianami jak dobudowa hełmu pod koniec XVIII wieku, likwidacja fasady czy odrestaurowanie) zachwyca on swoim wyglądem nie tylko osoby na co dzień zajmujące się historią sztuki.

W tym wypadku zarówno „opakowanie”, jak i sama „zawartość” są siebie warte. Ściana frontowa zdobiona jest szesnastowiecznym, trójkondygnacyjnym loggie, a między łukami znaleźć możemy połączone w pary kobiece alegorie cnoty: Miłość i Sprawiedliwość, Cierpliwość i Roztropność, Wiarę i Nadzieję oraz Męstwo i Umiarkowanie. Fasadę zdobią również wizerunki postaci antycznych, władców wywodzących się z dynastii Jagiellonów oraz wizerunki Piastów.

Pozostałe elewacje nie są może aż tak okazałe, ale zobaczyć możemy na nich m.in. napis „To dzieło Jana Baptysty Włocha…”, a pod nim cyrkiel i trójkąt symbolizujące architektów. W środkowej wieży umieszczono zegar, nad którym w samo południe ukazują się dwa „walczące” ze sobą koziołki.

W ratuszu od 1954 roku znajduje się Muzeum Historii Miasta Poznania. Zaś najbardziej okazałą i według wielu uważaną za najpiękniejszą jest Wielka Sień zwana również Wielką Salą. Zdobią ją stiuki i kasetonowe sklepienia przestawiające m.in. Herkulesa czy Dawida walczącego z Goliatem. W Sali, mimo jest zabytkowego charakteru odbywają się koncerty, a dla szczęśliwców może stać się ona miejscem, gdzie wypowiada się sakramentalne „tak”

Ratusz w PoznaniuRatusz w PoznaniuRatusz w Poznaniu

Ciekawostki o poznańskim ratuszu.

 • najpiękniejszy świecki budynek renesansowy
 • w 1536 r. gotycki ratusz spłonął i w latach 1550-1560 został całkowicie przebudowany przez włoskiego architekta Jana Baptysta Quadro
 • na wieży umieszczono zegar konstrukcji Bartłomieja Wolfa, z mechanicznymi koziołkami
 • w 1675 r. burza uszkodziła budynek
 • w latach 1781-1783 dobudowano klasycystyczny hełm, zwieńczony orłem o dwumetrowej rozpiętości skrzydeł, projektu Efraima Schroegera
 • w czasie remontu w latach 1910-1913 zlikwidowano polichromie fasady
 • odrestaurowany po wojennych zniszczeniach budynek, otrzymał przechowywanego w czasie wojny orła, który został umieszczony na wieży
 • piękna jest elewacja frontowa, którą zdobią szesnastowieczne renesansowe loggie oraz zegar z koziołkami
 • attyka elewacji ozdobiona jest trzema wielobocznymi wieżyczkami, w środkowej mieści się zegar i mechanizm koziołków
 • pod zegarem widać pozłacany kartusz z królewskim monogramem SAR Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • po wojnie odtworzono również polichromie
 • w attyce znajdują się królewskie wizerunki Jagiellonów, w narożnikach zaś pod bocznymi wieżyczkami – wyobrażenia sześciu władców z dynastii Piastów
 • najpiękniejszą salą ratusza jest renesansowa Wielka Sień, udekorowana stiukami i kasetonowym sklepieniem z malowidłami, zwana też Salą Odrodzenia lub Salą Wielką (I piętro)
 • cenne wnętrza mają też: Sala Sądowa oraz odrestaurowana Sala Królewska
 • z gotyckiego ratusza z XIV w. przetrwały piwnice oraz czworoboczna podstawa wieży
 • w budynku od 1954 r. znajduje się Muzeum Historii Miasta Poznania, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
 • są tu dokumenty, rękopisy, starodruki, fotografie, pocztówki, grafiki i obrazy
 • jednym z cennych eksponatów jest pozłacany zegar stołowy z herbem Poznania wykonany ok. 1580 r. przez poznańskiego zegarmistrza Jana Stalla, szklanica cechu szewców z 1651 r. i wenecki globus z 1688 r., dzieło kartografa Vincenza Coronellego

Ratusz w PoznaniuRatusz w Poznaniu

Przeczytaj również:
Zwiedzanie Poznania – kamieniczki budników.
Zabytki Poznania – Kolegiata farna.
Poznań zabytki – Zamek Przemysła I.
Poznań atrakcje – Biblioteka Raczyńskich.
Poznań przewodnik – Plac Wolności.
Atrakcje Poznania – Zamek Cesarski.