zithromax online

Kolegiata farna:

 • kościół jest jedną z najpiękniejszych barokowych budowli sakralnych w Polsce
 • jest to kościół parafii farnej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny
 • przez niespełna 200 lat należał do jezuitów
 • kościół św. Stanisława, czyli dzisiejsza kolegiata farna, był budowany i wykańczany od 1651 do 1725 r.
 • w 1773 r. kościół św. Stanisława przejął obowiązki kościoła farnego i pełni je do dzisiaj
 • kościół jest trójnawową bazyliką z emporami nad nawami bocznymi
 • szeroką fasadę świątyni zdobią gzymsy, pilastry i wnęki z figurami świętych
 • ponad portalem we wnęce stoi figura św. Ignacego Loyoli
 • na ołtarzu odnajdziemy obraz Wskrzeszenie Piotrowina przez św. Stanisława

Fara w PoznaniuFara w PoznaniuFara w Poznaniu

 • warto zobaczyć zachodnią kaplicę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • w ołtarzu bocznym znajduje się gotycka rzeźba Ubiczowanie Jezusa
 • na przeciwko świątyni znajduje się budynek dawnej szkoły jezuickiej
 • po likwidacji zakonu mieściło się tutaj Gimnazjum św. Marii Magdaleny
 • dzisiaj zajmuje go Państwowa Szkoła Baletowa
 • obok kościoła stoją budynki dawnego Kolegium Jezuickiego
 • w czasie zaborów budynki zajmowały urzędy pruskiej administracji
 • w 1806 r. rezydował tutaj Napoleon
 • dzisiaj odnowione gmachy są siedzibą Urzędu Miasta

Kolegiata Farna w PoznaniuKolegiata Farna w PoznaniuKolegiata Farna w Poznaniu

Msze święte w dni powszednie:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.00
Msze święte w niedziele i święta:
6.00, 7.30, 9.00, 11.00, 12.30, 17.00, 19.00

Kolegiata Farna w PoznaniuKolegiata Farna w PoznaniuKolegiata Farna w Poznaniu

Park Fryderyka Chopina:

 • kiedyś znajdował się tutaj ogród przyklasztorny Kolegium Jezuickiego
 • następnie należał do urzędów rezydujących w budynkach pokolegialnych
 • przedłużona w 1938 r. ulica Podgórna przecięła teren ogrodów
 • park dla mieszkańców Poznania udostępniono w 1961 r.
 • w parku stoi kamienne popiersie Fryderyka Chopina, autorstwa Marcina Rożka
 • warto zobaczyć piękny platan klonolistny oraz kilka pomnikowych okazów drzew

Park Fryderyka Chopina w PoznaniuPark Fryderyka Chopina w Poznaniu

Szpital im. Józefa Strusia:

 • od 1667 r. znajdował się tutaj klasztor i kościół Karmelitanek Bosych
 • klasztor leżał pomiędzy ulicami Szkolną, Kozią i Podgórną
 • ufundowany został przez Ludwikę Marię, żonę króla Jana Kazimierza
 • w 1854 r. budynki klasztoru zakupiły władze miasta
 • w latach 1878-1881 wyburzono poprzednie budynki i postawiono nowy gmach szpitala
 • do kompleksu szpitalnego włączono również siedzibę Cegielskich
 • przed II wojną światową szpital miał 750 miejsc dla pacjentów
 • w latach okupacji Niemcy zajeli szpital
 • po wojnie szpital odbudowano
 • w 1953 r. otrzymał nazwę Szpital Miejski im. Józefa Strusia

Mury miejskie (pozostałości):

 • relikty średniowiecznych murów znajdują się przy ulicy Masztalarskiej
 • stoją za dzisiejszym klasztorem Salezjanów i komendą straży pożarnej
 • baszta zwana „basztą katarzynek” i basteja artyleryjska stanowiły umocnienia Bramy Wronieckiej

Mury miejskie w Poznaniu

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Pocieszenia:

 • najstarszy kościół w Poznaniu
 • miejsce, w którym stoi, należało do osady św. Gotarda, założonej na przełomie wieków XII i XIII
 • centrum osady leżało ok. 100-200 m od wytyczonego w 1253 r. poznańskiego rynku
 • dominikanie ze Środki w miejscu kościoła św. Gotarda wznieśli klasztor i gotycką świątynię
 • bryła kościoła przetrwała do dzisiaj
 • po powodzi w XVIII w. kościół przebudowano w stylu barokowym
 • od 1920 r. kościołem i klasztorem zarządza zakon jezuitów
 • warto zobaczyć fasadę zachodnią z gotyckim portalem pochodzący z czasów budowy kościoła
 • cennymi zabytkami są renesansowe stalle w prezbiterium ze scenami z życia św. Dominika i św. Jacka
 • ciekawa jest również kamienna renesansowa chrzcielnica
 • od północy przylega XV-wieczna kaplica Matki Boskiej Różańcowej
 • w ołtarzu głównym kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej z 1631 r., dzięki któremu kościołowi nosi miano sanktuarium Matki Bożej Różańcowej

Przeczytaj również:
Ratusz w Poznaniu.
Zwiedzanie Poznania – kamieniczki budników.
Poznań zabytki – Zamek Przemysła I.
Poznań atrakcje – Biblioteka Raczyńskich.
Poznań przewodnik – Plac Wolności.
Atrakcje Poznania – Zamek Cesarski.