buy prednisone

Kamieniczki budników:

 • położone są na południe od ratusza, jest to bardzo rzadki przykład średniowiecznej zabudowy targowej
 • budnicy byli drobnymi kupcami, handlujących rybami, solą, świecami, woskiem i innymi towarami pierwszej potrzeby
 • na dole znajdował się sklep, na górze mieszkanie
 • kamieniczki są trzypiętrowe
 • zajmują bardzo wąskie wąskie działki, w każdej kondygnacji mieści się tylko jedno okno
 • kamieniczki zostały znieszczone w czasie II wojny światowej, po wojnie odbudowano je w XVI-wiecznej formie
 • do rekonstrukcji wykorzystano oryginalne fragmenty budynków, np. kamienny herb cechu budników, wyobrażający śledzia i trzy palmy
 • dzisiaj handluje się tu głównie pamiątkami
Kamieniczki budnikówKamieniczki budnikówKamieniczki budników

Pałac Górków:

 • renesansowy pałac wzniesiony w narożniku ulic Wodnej i Świętosławskiej
 • powstał w latach 40. XVI w. po przebudowie sąsiadujących ze sobą dwóch gotyckich kamienic
 • był rezydencją wpływowego rodu szlacheckiego, wielkich zwolenników protestantyzmu
 • w 1592 r., po śmierci ostatniego męskiego potomka z rodu Górków, pałac stał się własnością spokrewnionego rodu Czarnkowskich
 • po sprzedaniu Radzie Miejskiej, zamieniony został na klasztor Benedyktynek
 • w XIX w. był siedzibą szkoły żeńskiej
 • po II wojnie światowej z budynku zostały tylko zewnętrzne mury, renesansowy portal z 1548 r. a także wewnętrzny dziedziniec z krużgankiem oraz dwie sale na parterze
 • dziedziniec zdobi granitowy obelisk z czasów Ramzesa II, zwieńczony pozłacanym piramidonem
 • od 1967 r. mieści Muzeum Archeologiczne
Pałac Gorków Poznań

Pałac Działyńskich:

 • zbudowany w latach 70. XVIII w. dla marszałka wielkiego litewskiego Władysława Rocha Gurowskiego, członka loży masońskiej
 • w latach 1785-1787 przebudowany w stylu barokowo-klasycystycznym
 • na attyce widnieją płaskorzeźby przedstawiające rzymskie pochody, nad którymi wznosi się rzeźba pelikana
 • Ksawery Działyński odziedziczył pałac w 1808 r.
 • budynek pozostawał w rękach tej rodziny do 1880 r., kiedy cały majątek rodu przejął Władysław Zamoyski
 • w 1924 r. tworząc fundację „Zakładów Kórnickich” przekazał wszystkie swoje dobra narodowi polskiemu
 • od 1934 r w pałacu były organizowane Czwartki Literacko-Artystyczne, których tradycja przetrwała do dzisiaj
 • spotkania były pod patronatem Zrzeszenia Związków Artystycznych i Kulturalnych
 • pałac jest obecnie siedzibą instytutów naukowych i ekspozyturą Biblioteki Kórnickiej PAN
 • po wojnie pałac odbudowano w uproszczonej formie, ze szczegółnym naciskiem na wierne odtworzenie elewacji wejściowej i tzw. Sali Czerwonej – miejsca czwartkowych spotkań artystycznych
 • z oryginalnego budynku pozostały jedynie mury zewnętrzne
Pałac Działyńskich Poznań

Cztery fontanny na Starym Rynku:

W dawnym Poznaniu w wodę pitną zaopatrywały mieszkańców cztery studzienki, ozdobione figurami rzymskich bóstw: Apollina, Neptuna, Marsa i Jowisza.
Po zbudowaniu sieci wodociągów fontanny nie były już potrzebne. Teraz na rynku można zobaczyć cztery fontanny.

Fontanna Prozerpiny:

  • fontanna została ukończona w 1766 roku
  • twórcą jest Augustyn Schöps
  • wykonana z piaskowca
  • styl barokowy, nawiązujący do mitologii
  • w latach 90. XX wieku fontanna została odrestaurowana
  • stoi przed ratuszem

Fontanny w Poznaniu

Fontanna Marsa:

  • odsłonięta w 2005 roku
  • twórcą jest Rafał Nowak
  • stoi na północno-zachodniej stronie rynku przy budynku Wagi

Fontanny w Poznaniu

Fontanna Neptuna:

  • odsłonięta w 2004 roku
  • twórcą jest Marcin Sobczak
  • stoi na południowo-zachodniej stronie u ujścia ul. Paderewskiego i Szkolnej

Fontanny w Poznaniu

Fontanna Apolla:

  • odsłonięta w 2002 roku
  • twórcą jest Marian Konieczny
  • stoi na południowo-wschodniej stronie rynku u wylotu ulicy Świętosławskiej

Fontanny w PoznaniuFontanny w PoznaniuFontanny w Poznaniu

Przeczytaj również:
Ratusz w Poznaniu.
Zabytki Poznania – Kolegiata farna.
Poznań zabytki – Zamek Przemysła I.
Poznań atrakcje – Biblioteka Raczyńskich.
Poznań przewodnik – Plac Wolności.
Atrakcje Poznania – Zamek Cesarski.