buy prednisone

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza:

 • w skład budynków wchodzą: Collegium Minus, Aula Uniwersytecka oraz Collegium luridicum
 • Collegium Minus i Aula powstały w latach 1905-191, w stylu renesansu północnego
 • w budynku Auli znajduje się sala koncertowa Filharmonii Poznańskiej
 • jednym z najbardziej znanych budynków Poznania
 • Collegium Minus mieści siedzibę władz uczelni i administracji
 • Uniwersytet Poznański istnieje od 1919 r. jako Wszechnica Piastowska
 • pierwszym rektorem był prof. Heliodor Święcicki
 • w 1955 r. uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • obok uniwersytetu znajdują się plac i park im. Adama Mickiewicza
 • tereny leżą między ulicami: Święty Marcin, Wieniawskiego, Fredry i aleją Niepodległości
 • jest to centralny punkt Dzielnicy Zamkowej
 • park założono w latach 1907-1910 w sąsiedztwie Zamku Cesarskiego
 • do 1919 r. na placu stał pomnik Ottona von Bismarcka
 • dzisiaj na placu znajduje się pomnik Adama Mickiewicza, wykonany w 1960 r.
 • po przeciwnej stronie stoi odsłonięty w 1981 r. pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Uniwersytet im. Adama MickiewiczaUniwersytet im. Adama Mickiewicza

Collegium Maius:

 • gmach powstał w 1908 r. w stylu neobarokowym
 • posiada charakterystyczny półkolisty ryzalit przykryty kopułą
 • w 1918 r. gmach przekazano Uniwersytetowi Poznańskiemu
 • od 1920 r. jest siedzibą Wydziału Lekarskiego, który zmienił nazwę w 1950 r. na Akademię Medyczną

Collegium Maius

Kościół Najświętszego Zbawiciela:

 • budynek wybudowano w latach 1866-1869 dla protestów pw. św. Pawła
 • kościoła w stylu neogotyckim ma wysoką wieżę czworoboczną w dolnej partii i ośmioboczną w górnej
 • wieżę wieńczy murowana iglica i krzyż
 • w ołtarzu głównym znajdziemy krucyfiks z postaciami Matki Boskiej i Marii Magdaleny

Kościół Najświętszego Zbawiciela

Dom Ewangelicki:

 • zbudowany został w 1912 r.
 • od 1947 r. jest siedzibą Państwowej Akademii Muzycznej
 • w latach 90. XX w. dobudowano nowe skrzydło projektu Jerzego Gurawskiego
 • w budynku znajdują się sale wykładowe, sale do rytmiki oraz pomieszczenia władz

Dom Ewangelicki

Budynki dawnej Dyrekcji Poczty i Ziemstwa Kredytowego:

 • gmachy powstały w 1910 r.
 • projekt w stylu neoromańskim należy do Franza Schwechtena
 • budynki architektonicznie pasują do pobliskiego zamku
 • w dawnej siedzibie Dyrekcji Poczty mieści się dzisiaj bank
 • w budynku Ziemstwa Kredytowego znajduje się utworzona w 1947 r. Filharmonia Poznańska

Budynki dawnej Dyrekcji PocztyBudynki dawnej Dyrekcji Poczty

Collegium Historicum:

 • wzniesiony w 1950 r. w miejscu zniszczonego budynku pruskiej intendentury
 • przed II wojną światową działała tutaj poznańska filia Biura Szyfrów Sztabu Generalnego, w której matematycy pracowali nad metodą rozszyfrowania niemieckiej maszyny kodującej Enigma
 • po 1989 roku budynek przekazany został Uniwersytetowi Adama Mickiewicza
 • dzisiaj znajduje się tutaj siedziba Wydziału Historycznego

Collegium Historicum

Biblioteka Uniwersytecka:

 • budynek leży przy ulicy Franciszka Ratajczaka
 • powstał w latach 1899-1902 według projektu niemieckiego architekta Karla Hinckeldeyna
 • architektura nawiązuje do późnorenesansowych pałaców
 • dawnej biblioteka nosiła nazwę Biblioteki im. Wilhelma (Kaiser Wilhelm Bibliothek)
 • po odzyskaniu niepodległości zbiory należały do Wszechnicy Piastowskiej, dzisiaj do Uniwersytetu Poznańskiego
 • biblioteka posiada ponad 4 milionów woluminów

Biblioteka Uniwersytecka
Przeczytaj również:
Ratusz w Poznaniu.
Zwiedzanie Poznania – kamieniczki budników.
Zabytki Poznania – Kolegiata farna.
Poznań zabytki – Zamek Przemysła I.
Poznań atrakcje – Biblioteka Raczyńskich.
Poznań przewodnik – Plac Wolności.