zoloft pills

Biblioteka Raczyńskich:

Miejska biblioteka, która powstała w latach 1822-1828. Oficjalne otwarcie nastąpiło 5 maja 1829 roku w budynku przy (dzisiejszym) placu Wolności 19. Sam pomysł stworzenia biblioteki zrodził się w głowie hrabiego Edwarda Raczyńskiego, a realizacja możliwa była dzięki fundacji jego imienia. Była to w owych czasach pierwsza książnica znajdująca się na terenach zaboru pruskiego. Według różnych źródeł projekt mogło opracować dwóch francuskich architektów: Ch. Percier i P. F. Fontaine, lub nieznany inżynier rzymski.

W początkowej fazie działalności biblioteki, księgozbiór opierał się głównie na rodzinnych zasobach Raczyńskich i liczył ok. 15 tysięcy woluminów. W 1830 roku dzięki prawu nadanemu przez Fryderyka Wilhelma III (zobowiązywał on wydawców Wielkiego Księstwa do zaopatrywania biblioteki w jeden egzemplarz wydawanej książki) zbiór stopniowo powiększał się. Lecz również sam hrabia Edward wraz ze swoim bibliotekarzem nabywał cenne rękopisy czy stare druki. Pokaźna już w owych czasach książnica wzbogaciła się w 1835 roku dzięki żonie założyciela i pomysłodawcy – Konstancji. Przekazała ona część prywatnej biblioteki Juliana Ursyna Niemcewicza zawierającej m.in. atlasy czy zbiory źródłowe.

Duży wpływ na istnienie i rozwój biblioteki miała zarówno pierwsza, jak i druga wojna światowa, lecz mimo ich trwania księgozbiór systematycznie się rozrastał. Niestety w trakcie walk w roku 1945 spłonął gmach książnicy, w której znajdowało się blisko 180 tysięcy woluminów. Jedyne co pozostało, to 17 tysięcy zbiorów specjalnych.

Po wojnie biblioteka kontynuowała swą działalność, najpierw w innym budynku, a następnie w odbudowanym gmachu przy placu Wolności 19. Pierwsze zbiory to ocalałe 17 tysięcy, lecz z biegiem czasu stopniowo powiększały się one. W 1994 roku księgozbiór liczył 252 tysiące woluminów, co spowodowało konieczność rozbudowy. Ta rozpoczęła się w 2011 roku.

Fakty o bibliotece:

 • księgozbiór (początkowo liczący 13 tyś. pozycji) powiększał się dzięki darowiznom
 • król Fryderyk Wilhelm III nakazał wydawnictwom poznańskim przekazywanie bibliotece jednego egzemplarza każdej wydanej książki
 • w 1924 r. bibliotekę przejęły władze Poznania
 • podczas wojny udało się wywieźć część cennego księgozbioru
 • w 1945 r. 180 tys. książek spłonęło, a budynek został zburzony
 • odbudowno go dopiero w 1956 r.
 • dzisiaj znajduje się tutaj Biblioteka Główna
 • w swoich zbiorach ma cenne egzemplarze książek i druków
 • najccenniejszym dziełem jest jedyny zachowany na świecie kancjonał husycki wydany w Pradze w 1541 r.

Biblioteka Raczyńskich

Bazar:

 • Spółka Akcyjna Bazar Polski została utworzona przez lekarza Karola Marcinkowskiego w 1838 r.
 • oficjalnie spółka miała  charakter handlowy, w rzeczywistości była organizacją społeczną, wspierającą polskie życie polityczne i kulturalne
 • jej członkami byli poznaniacy ze wszystkich warstw społecznych
 • gmach postał na ulicy Nowej (dziś Paderewskiego)
 • autorem projektu był Ernst Steudener
 • budynek mieścił sklepy i hotel
 • na początku XX w. był to największy świecki budynek w Poznaniu
 • w czasie zaborów gmach zajmowały m.in. Centralne Towarzystwo Gospodarskie, Bank Włościański, Koło Towarzyskie
 • w listopadzie 1918 r. w hotelu urzędowała Naczelna Rada Ludowa, przygotowująca się do przejęcia władzy na ziemiach byłego zaboru pruskiego
 • 26 grudnia 1918 r. do tysięcy zgromadzonych na placu poznaniaków, z balkonu hotelowego przemawiał Ignacy Paderewski
 • następnego dnia wybuchło zbrojne powstanie przeciwko Niemcom
 • po wojnie władze komunistyczne przekazały budynek Orbisowi
 • w 1991 r. Bazar S.A. wreszcie wrócił do swojej historycznej siedziby
 • dzisiaj znjadują sie tutaj pomieszczenia biurowe i handlowe

Bazar w Poznaniu

Muzeum Narodowe:

 • budynek Muzeum Narodowego w Poznaniu został oddany do użytku w 1904 r.
 • gmach zaprojektował Karl Hinckeldeyn wzorując się na budynku berlińskiego arsenału
 • przed odzyskaniem niepodległości znajdowało się tutaj Muzeum im. Cesarza Fryderyka III
 • w 1918 r. placówkę przemianowano na Muzeum Wielkopolskie, w 1950 r. na Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • w okresie międzywojennym muzeum miało trzy oddziały: przy alei Marcinkowskiego znajdowała się Galeria Malarstwa i Rzeźby, w siedzibie PTPN Muzeum Archeologiczne, na terenie Ogrodu Zoologicznego – Muzeum Przyrodnicze
 • wśród zbiorów warto obejrzeć eksponaty z kolekcji Seweryna Mielżyńskiego, kolekcja malarską Edwarda Rastawieckiego, należąca wcześniej do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • w 2001 r. muzeum rozbudowano o nowoczesne skrzydło wzdłuż alei Marcinkowskiego

Muzeum Narodowe w PoznaniuMuzeum Narodowe w PoznaniuMuzeum Narodowe w Poznaniu

Aleja Marcinkowskiego:

 • aleja wybudowana została w latach 1794-1798
 • nosiła nazwę Wilhelmstrasse
 • była reprezentacyjną promenadą Nowego Miasta
 • aleja miała 30 m szerokości i 660 m długości, wzdłuż alei rosły cztery rzędy drzew
 • do najstarszych zachowanych budowli leżących w sąsiedztwie alei należy kamienica Anderschów (aleja Marcinkowskiego 20) z połowy XIX w., w stylu pałacu weneckiego
 • po przeciwnej stronie stoi gmach Banku Rzeszy (nr 12), który dzisiaj mieści NBP
 • nieco dalej znajduje się siedziba Bazaru i Muzeum Narodowe
 • po przeciwnej stronie pod nr 22 stoi zbudowany w 1840 r. Hotel Rzymski
 • pomiędzy placem Wolności a ulicą Wolnica w północnej części alei   odnajdziemy gmachy: Ziemstwa Kredytowego (dziś Akademia Sztuk Pięknych), Głównego Urzędu Ceł (dziś posterunek policji), Sądu Okręgowego i Poczty
 • skrzyżowanie alei z ulicą 23 Lutego zajmuje zbudowana w 1909 r. fontanna z delfinami, autorstwa Hugona Lederera

Aleja MarcinkowskiegoAleja Marcinkowskiego

Przeczytaj również:
Ratusz w Poznaniu.
Zwiedzanie Poznania – kamieniczki budników.
Zabytki Poznania – Kolegiata farna.
Poznań zabytki – Zamek Przemysła I.
Poznań przewodnik – Plac Wolności.
Atrakcje Poznania – Zamek Cesarski.